Strategia rozwoju

Strategia rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Siemyślu jest dokumentem, który identyfikuje główne obszary jego działalności oraz wyznacza kierunki rozwoju instytucji i jej poszczególne cele strategiczne. Za horyzont czasowy przyjęto lata 2021-2027, co czyni strategię planem o charakterze długookresowym. Siedmioletnia strategia określa priorytety działań, które są niezbędne do realizacji przyjętych założeń. W trakcie tego okresu nie wyklucza się jej aktualizacji zgodnie z dynamicznie postępującymi procesami społecznymi i ekonomicznymi. Strategia rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Siemyślu wpisuje się w szerszy kontekst dokumentów wyznaczających kierunku rozwoju kulturalnego kraju, województwa oraz powiatu.

Zapowiedzi wydarzeń

Licznik odwiedzin

0 0 9 2 7 2
Skip to content