Misja

 

Dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Siemyślu misja została sformułowana w następujący sposób:

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Siemyślu stanie się centrum komunikacji kulturalnej, społecznej i edukacyjnej na terenie gminy Siemyśl.

Tak stworzona misja wprost wskazuje cel powołania i istnienia instytucji kultury. Odzwierciedla ona bieżącą sytuację ośrodka oraz jego wizję przyszłości. Skierowana została do klientów, odbiorców, zewnętrznych interesariuszy, społeczeństwa oraz wszystkich osób w organizacji.

„Wizja” i „misja” często używane są za synonimy. Wizja, choć powiązana z misją, mówi o przyszłości, którą organizacja ma zamiar osiągnąć. Jest to pewnego rodzaju marzenie, którego pewnego dnia ma stać się rzeczywistością. Dla naszej instytucji kulturalnej wizja została określona w następujący sposób:

„Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Siemyślu jest miejscem rozpoznawalnym i dynamicznie odpowiadającym na różnorodne potrzeby i zainteresowania mieszkańców. Dzięki posiadanym zasobom, została stworzona sieć kulturalna, która stanowi podstawę efektywnej relacji kultura- społeczność lokalna”

Zasoby wymienione w wizji, to między innymi rozbudowana baza lokalowa jednostki, która umożliwia dotarcie z ofertą kulturalną do najmniejszych miejscowości w gminie. Na podstawie diagnozy oczekiwań mieszkańców pod względem oferowanych przez GOKiB działań kulturalnych zaobserwowano, że większość ankietowanych wskazała miejsce, w którym wzięłaby aktywny udział w kulturze, jako miejsce ich zamieszkania. Osoby te silnie identyfikują się z miejscem zamieszkania i oczekują oferty kulturalnej zaproponowanej na tym właśnie obszarze. Kultura w tych miejscach powinna być z jednej strony zindywidualizowana pod względem wyjątkowego charakteru mieszkańców, jak również oferować im różnorodne formy aktywnego uczestnictwa.

Zapowiedzi wydarzeń

Licznik odwiedzin

0 0 4 6 8 5
Skip to content